Solutions


 

Met DAZ kan je als verzender tegenstelbaar bewijzen
dat je een mail met bijlagen op een 'verzegelde' manier verzonden hebt naar een e-mailadres.


Met
DAZ+ kan je als verzender ook bewijzen wie
bij de geadresseerde partij (de ontvanger) de bewuste mail met bijlagen wanneer geopend heeft.


Met e-Archief wordt elk document,
onder toezicht en vaststelling van de openbaar ambtenaar (
TTPOfficer)
inhoudsmatig verzegeld en vervolgens opgeslagen in een unieke omgeving.

Met
my e-box wil de overheid alle digitale (overheids)documenten centraliseren.
Je kan my e-box via het digitale administratieplatform TrustO activeren. 

Met
e-Contracting biedt elke transactie een exact en juridisch beeld omtrent:

  • De identiteit van de contractpartijen

  • Hun hoedanigheid en deze van hun actuele wettelijke vertegenwoordigers

  • De exact meegedeelde tekst

  • En nadien ook de legale bewaring ervan

Met
e-Signing kan op een eenvoudige manier een elektronische handtekening
op een document geplaatst worden die evenwaardig is aan een klassieke handtekening. 


 

 

MyTrustO is een neutrale dienstverlening,
gebaseerd op een nieuwe filosofie (Ethisch Verantwoord Invorderen) vanuit de gerechtsdeurwaarderspraktijk.  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | info@trusto.eu | Disclaimer |