FAQ

Hieronder vindt u een kort overzicht van onze oplossingen zo dat een aantal van uw vragen een antwoord hebben.
Wordt uw vraag hieronder niet beantwoord, mail ze ons dan via deze link.

 


Hoe kunnen we je helpen?

TrustO biedt "Trusted Third Party Services" aan in een onlosmakelijke samenwerking met ministeriële openbare ambtenaren (gerechtsdeurwaarders en notraissen).

Voor meer informatie over deze services, klik hier.Wat is TTPO – het principe achter TrustO?

Het onder toezicht en vaststelling van een openbaar ambtenaar laten attesteren van (het gebruik van) elektronische documenten in het algemeen, en het elektronisch verkeer van documenten en data in het bijzonder, en hun storage, door onder meer gebruik te maken van het IATIS (Identificatie-Authenticatie-Timestamping-Integriteit-Storage)-principe.

De "document flow" die bedoeld wordt, betreft de 'end to end' werking: namelijk van papier en digitaal naar digitaal enerzijds en van digitaal naar papier anderzijds.

Dergelijke ambtenaar neemt de functie op zich van Trusted Third Party Officer (TTPO). (Lees meer)
Waarom zou ik TrustO gebruiken?

Dit unieke concept betekent een meerwaarde voor elke onderneming, organisatie, overheid en burger ongeacht het niveau en de grootte van de administratie. (Lees meer)


 

Wie kan TTPOfficer worden?

In België: alle gerechtsdeurwaarders, notarissen én de ambtenaren van de Federale Overheidsdienst ICT (Fedict) die het IATIS-principe toepassen, kunnen aangesloten worden op het TrustO platform.


 

Kan ik mijn eigen TTPOfficer aanduiden?

U kan met een gerechtsdeurwaarder of notaris van uw keuze werken (op voorwaarde dat die het IATIS-principe toepast en zich aansluit op het TrustO platform). 

Wat zijn de minimumvereisten waarover PC's moeten beschikken om TrustO te gebruiken?

De TrustO applicatie maakt gebruik van webbrowsers. Wij hebben ons hiervoor gealigneerd op de door de overheid gebruikte webbrowsers. Deze zijn:

 • Chrome: Klik hier voor de download van Chrome

 • Mozilla: Klik hier voor de download van Firefox

 • Edge: Klik hier voor de download van Edge

 • Internet Explorer: Klik hier voor de download van Internet Explorer

Wij raden u aan hiervan de laatste of de voorlaatste versie te gebruiken daar oudere versies niet over sommige laatste technologische mogelijkheden beschikken.


U kan nagaan over welke versie u beschikt:

 • Klik op de drie puntjes (rechts bovenaan uw browser)

 • Ga naar "Instellingen"

 • Check daar de versie

 • U kan eventueel opteren voor een automatische actualisering van de browser

 

Hoe kan ik mij authenticeren voor het gebruik van de toepassingen?

TrustO laat toe om zich te identificeren via:

 • eID

 • Itsme

 

Wenst u gebruik te maken van de eID dan hebt u nodig:

 • De pincode van uw eID (Indien u zich deze niet kan herinneren: Klik hier voor de procedure)

 • Een kaartlezer (U kan de software voor het gebruik ervan hier downloaden)

 

Wenst u gebruik te maken van 'Itsme' dan hebt u nodig:

 • Een smartphone

 • De Itsme-app op uw smartphone. Deze is beschikbaar voor zowel iOS als Android.

 

U zal zich dan éénmalig moeten "authenticeren". Dit kan met je:

 • eID en een kaartlezer

 • bankkaart en je kaartlezer van de bank


 

Hoe kan ik mijn digitale toestemming herroepen?

Als je uw eerder gegeven toestemming voor bv. de eBox wil wijzigen dan kan dat
op de volgende link.

U hebt hiervoor uw eID en uw kaartlezer nodig.


Opmerkingen of klachten over AOD-TrustO?

AOD-TrustO hecht veel belang aan de kwaliteit van zijn dienstverlening. Elke dag staan de personeelsleden van AOD-TrustO klaar om u te helpen. Ze stellen alles in het werk om u een goede dienstverlening te bieden.

Maar het kan gebeuren dat u niet tevreden bent. Voor het rechtzetten van fouten of hebt u vragen dan kunt u steeds terecht bij onze helpdesk. Krijgt u daar echter geen gehoor, dan kunt u een klacht indienen. Onze klachtencoördinator zet de fout dan recht of stelt u een oplossing voor.

Dankzij uw klacht kan AOD-TrustO gelijkaardige klachten voorkomen en zijn werking en dienstverlening verbeteren.

Kortom: Klachten over onze dienstverlening? ... Laat het ons weten

 

Wie kan een klacht indienen?

Elke persoon, onderneming of instelling die gebruik maakt van de dienstverlening van AOD-TrustO kan een klacht indienen.

 

Welke klachten kan je indienen?

Je kunt een klacht indienen:

•     over de diensten en/of producten van AOD-TrustO

•     over de kwaliteit ervan

•     over de behandeling van een aanvraag


 

Welke klachten worden niet aanvaard?

Deze klachten worden niet aanvaard:

•     anonieme klachten

•     klachten die niet gemotiveerd zijn; er moet een belang worden aangetoond

•     klachten over feiten die meer dan één jaar  oud zijn.


 

Hoe dien je een klacht in?

•     Bij voorkeur via het online klachtenformulier in te vullen

•     Per brief, door het klachtenformulier te downloaden, in te vullen en door te sturen naar AOD-Trusto, Zwartzustersstraat 29, 2000 Antwerpen.


 

Wat gebeurt er met je klacht?

U ontvangt een ontvangstbevestiging met een uniek registratienummer. Binnen 30 kalenderdagen ontvangt u:

•     een gemotiveerd antwoord of

•     een rechtzetting of

•     een oplossing.
  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | info@trusto.eu | Disclaimer |