e-Signing

Met e-Signing is een elektronische handtekening
evenwaardig aan een klassieke handtekening op papier.

Ze kan op eenvoudige manier worden geplaatst indien men beschikt over een kaartlezer met eID én pincode of met itsme.

Het document kan digitaal bewaard worden en de elektronische handtekening zit
"in het document" en is onlosmakelijk met het document verbonden.

 

Wat is een elektronische handtekening?

Wanneer we kijken naar de definitie volgens de eIDAS-verordening betreft het :

“gegevens in elektronische vorm die gehecht zijn aan of logisch verbonden zijn aan andere gegevens in elektronische vorm en die door de ondertekenaar worden gebruikt om te ondertekenen” (art. 3 §10 van de verordening)


Deze definitie omvat :

 • alle soorten elektronische handtekeningen
  inbegrepen de handgeschreven gescande handtekeningen

 • biometrische handtekeningen
  (bijvoorbeeld stemherkenning, irisherkenning, herkenning van vingerafdrukken)

 • digitale handtekeningen
  of de eenvoudige codes van bankkaarten.


Een geavanceerde of gekwalificeerde handtekening?

Wanneer een elektronische handtekening aan bepaalde eisen voldoet,
kan ze “geavanceerd” of “gekwalificeerd” zijn:


Om geavanceerd te zijn, moet zij

 • op unieke wijze met de ondertekenaar verbonden zijn,

 • het mogelijk maken om de ondertekenaar te identificeren,

 • tot stand gekomen zijn met gegevens voor het aanmaken van elektronische handtekeningen die de ondertekenaar, met een hoog vertrouwensniveau, onder zijn uitsluitende controle kan gebruiken en

 • op zodanige wijze aan de daarmee ondertekende gegevens verbonden zijn, dat elke wijziging achteraf van de gegevens kan worden opgespoord (art. 26 van de eIDAS-verordening).

 

Zij is gekwalificeerd indien zij niet alleen geavanceerd is, maar ook aangemaakt is met een gekwalificeerd middel voor het aanmaken van elektronische handtekeningen én gebaseerd is op een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen (art. 3 §12 van de eIDAS-verordening).


De verordening specificeert dat een elektronische handtekening (ongeacht de gebruikte technologie en het niveau) niet als bewijsmiddel in juridische procedures mag worden geweigerd, louter om de reden dat ze elektronisch is of niet gekwalificeerd.


Niettemin wordt alleen de gekwalificeerde handtekening gelijkgesteld met een handgeschreven handtekening (art. 25 van de eIDAS-verordening).
  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | info@trusto.eu | Disclaimer |