e-Archief

Het digitaal archiveren van alle data en documenten op uw (eigen) TRUSTO omgeving biedt een objectieve garantie van veiligheid, integriteit (bewijs dat het document of de data onveranderd zijn)
én de mogelijkheid (om later) een authentieke papieren versie te bekomen indien nog nuttig en nodig.


Elk document dat u via het TRUSTO platform verzendt, wordt onder toezicht en vaststelling van de openbaar ambtenaar inhoudsmatig verzegeld en vervolgens opgeslagen in een unieke omgeving.
Daardoor krijgt het oproepen van een document en zelfs het opnieuw afdrukken ervan, een objectieve en gegarandeerde zekerheid. M.a.w. u krijgt een legale waarborg over alle facetten van het digitale verkeer (d.w.z. zowel qua tijdstip, identiteit van de betrokken partijen, inhoud en archief).


De archivering loopt zolang de klant dit wenst of zolang de wetgever daarvoor een termijn heeft bepaald (bijvoorbeeld 7 jaar voor boekhoudkundige documenten).

  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | info@trusto.eu | Disclaimer |