DAZ

Met een Digitaal Auditeerbare Zending (DAZ) kan een verzender tegenstelbaar bewijzen dat hij een mail met bijlagen op een ‘verzegelde’ manier verzonden heeft naar een e-mailadres.Hoe?


Eerst dient u zich te
registreren op de TrustO website.
Deze registratie is verschillend voor natuurlijke personen en rechtspersonen:

 

  • Voor natuurlijke personen:

 

Je krijgt toegang door je vanuit TrustO eenmalig te identificeren met je elektronische identiteitskaart (eID) of via de mobiele app itsme. Je kan gewoon onderstaande stappen volgen:

 

  • Stap 2: Accreditatie door TTPOfficer


    De TTPOfficer registreert de natuurlijke persoon op het TrustO platform, accrediteert hem en maakt het hem mogelijk om gebruik van te maken van de TrustO oplossingen onder zijn ‘bescherming, toezicht en bewaring’.

 

  • Voor rechtspersonen (ondernemingen/organisaties): 


Als de verzender een rechtspersoon is, dient hij eerst het KBO nummer van zijn organisatie in te vullen op het registratieformulier van de TrustO site.

 

Vervolgens gebruikt de natuurlijke persoon die de rechtspersoon vertegenwoordigt zijn elektronische identiteitskaart (eID) of de mobiele app itsme.

Daarna controleert de TTPOfficer de exactheid van de vraag tot registratie en van de exactheid van de gegevens. Indien alles klopt, geeft de TTPOfficer toelating aan de gebruiker om het TrustO platform te gebruiken.

De rechtspersoon kan nadien in het “user managementsysteem” de andere natuurlijke personen aanduiden die de organisatie rechtsgeldig kunnen vertegenwoordigen en namens de organisatie gebruik kunnen maken van de TrustO oplossingen.Hoe maakt men na de registratie gebruik van het TrustO platform?


Zodra de pincode van de eID is ingebracht kan een mail met eventuele bijlagen ondertekend en verzegeld doorgezonden worden naar een e-mailadres.

Dit e-mailadres ontvangt dan een bericht of notificatie vanuit het platform dat er een mail klaarligt. Via een hyperlink, eventueel gecombineerd met een password of code, kan het bewuste digitale bericht gedownload en gelezen worden.

De verzender kan er ook voor opteren om – indien de geadresseerde na verloop van een door de verzender bepaalde tijd, de mail niet gelezen heeft – een legale papieren afdruk naar de geadresseerde te sturen.


  | Zwartzustersstraat 29 | B-2000 Antwerpen - België | +32 (0)3 345 82 05 | info@trusto.eu | Disclaimer |